Arvonimet VNK/2021/140

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Arvonimilautakunta on valmistelevasti käsitellyt nyt myönnettäväksi ehdotettavia arvonimiä koskevat esitykset ja antanut niistä lausuntonsa. Esityksiä oli yhteensä 96. Veroa arvioidaan kertyvän 602 820 euroa.

 

Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet 3.12.2021
(Valtioneuvoston viestintäosaston lisäämä linkki)

Esitys
Tasavallan presidentti myöntää liitteenä olevassa luettelossa oleville henkilöille siinä mainitut arvonimet
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Ehdotus arvonimiksi *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.