Ministereiden sijaisuudet VNK/2021/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +35 8295160354
Esitys
Valtioneuvosto määrää ministerien sijaiset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen