Komitean asettaminen VNK/2021/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

EU-asioiden komitean asettaminen

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Heidi Kaila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160313
Asia

EU-asioiden komitean asettaminen toimikaudeksi 24.1.2022–23.1.2025

 

KOKOONPANO:

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

 

P u h e e n j o h t a j a

 

EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen) valtioneuvoston kanslia

Puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen toimii varapuheenjohtajana.

 

J ä s e n e t

 

valtiosihteeri Matti Anttonen 24.1–30.4.2022

valtiosihteeri Jukka Salovaara 1.5.2022 alkaen (alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahti) ulkoministeriö

 

kansliapäällikkö Pekka Timonen (yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi)

oikeusministeriö

 

kansliapäällikkö Kirsi Pimiä (erityisasiantuntija Riikka Rytkönen)

sisäministeriö

 

kansliapäällikkö Esa Pulkkinen (erityisasiantuntija Ilmari Uljas)

puolustusministeriö

 

valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen (finanssineuvos Marketta Henriksson)

valtiovarainministeriö

 

kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (hallitusneuvos Satu Paasilehto)

opetus- ja kulttuuriministeriö

 

kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (maatalousneuvos Ahti Hirvonen)

maa- ja metsätalousministeriö

 

kansliapäällikkö Minna Kivimäki (kansainvälisten asioiden yksikön johtaja Taina Pieski 24–31.1.2022

kansainvälisten asioiden johtaja Silja Pasanen 1.2.2022 alkaen)

liikenne- ja viestintäministeriö

 

kansliapäällikkö Raimo Luoma (EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Mia Hurtta)

työ- ja elinkeinoministeriö

 

kansliapäällikkö Kirsi Varhila (kansainvälisten asioiden johtaja Outi Kuivasniemi)

sosiaali- ja terveysministeriö

 

kansliapäällikkö Juhani Damski (kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut)

ympäristöministeriö

 

kansliapäällikkö Tuula Majuri (esittelijäneuvos Johanna Koivisto)

oikeuskanslerinvirasto

 

kansliapäällikkö Hiski Haukkala (kansainvälisten asioiden neuvonantaja Aliisa Tornberg)

tasavallan presidentin kanslia

 

förvaltningschef John Eriksson (rättschef Michaela Slotte)

Ahvenanmaan maakunnan hallitus

 

johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen (neuvonantaja Camilla Harismaa)

Suomen Pankki

Esitys
Valtioneuvosto asettaa EU-asioiden komitean toimikaudeksi 24.1.2022–23.1.2025
Vaikutukset
Komitean jäsenelle, varajäsenelle, asiantuntijalle tai sihteerille ei makseta palkkiota.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio