Työryhmän asettaminen VNK/2021/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2021 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Koronaministerityöryhmän asettaminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Ritva Järvinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160366
Asia

Ministerityöryhmän tehtävänä on koronatoimenpiteiden poikkihallinnollinen yhteensovittaminen ja tiedonvaihdon varmistaminen. Ministerityöryhmässä käsitellään hallituksen valmisteluelimenä poliittisia linjavalintoja ja kannanmäärittelyjä sekä asioiden valmistelua, jotka ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa tai sellaiset asianomaisessa ministeriössä ratkaistavat asiat, jotka ovat luonteeltaan poikkihallinnollisia.

 

KOKOONPANO:

Puheenjohtaja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

 

Jäsenet

sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

valtiovarainministeri Annika Saarikko

kuntaministeri Sirpa Paatero

työministeri Tuula Haatainen

elinkeinoministeri Mika Lintilä

opetusministeri Li Andersson

tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (sijainen tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist)

sisäministeri Krista Mikkonen

ympäristöministeri Emma Kari

pääministeri Sanna Marin (sijainen valtiosihteeri Henrik Haapajärvi)

 

Muut ministerit osallistuvat ministerityöryhmän työhön, kun käsitellään asianomaisen ministerin toimialaan kuuluvia asioita.

 

Työryhmän pääsihteeriksi nimetään osastopäällikkö Satu Koskela (STM).

 

Kukin ministeriö nimeää ministerityöryhmän sihteeristöön johtavan virkamiehen. STM:n, VM:n, TEM:n, OKM:n, SM:n ja OM:n kansliapäälliköt ovat ministerityöryhmän pysyviä asiantuntijoita.

Esitys
Valtioneuvosto asettaa koronaministerityöryhmän pääministeri Marinin toimikauden ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen