Valtioneuvoston kirjelmä OM/2022/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.1.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Maatalous-, rakennus- ja kaivoskalustoon kohdistuvia vakuusoikeuksia koskevan pöytäkirjan allekirjoittaminen Euroopan unionin puolesta)

U 75/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Pekka Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150224
Asia
Komission päätösehdotuksen tavoitteena on antaa valtuudet allekirjoittaa liikuteltaviin laitteisiin kohdistuvia kansainvälisiä oikeuksia koskevaan niin sanottuun Kapkaupungin yleissopimukseen liitetty maatalous-, rakennus- ja kaivoskalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskevan pöytäkirja EU:n puolesta. Päätösehdotuksessa ei velvoiteta jäsenvaltioita allekirjoittamaan pöytäkirjaa omasta puolestaan. Suomen osalta pöytäkirjan mahdollisesta allekirjoittamisesta päätetään myöhemmin erikseen. Vaikka Suomi ei allekirjoittane pöytäkirjaa lähiaikoina, on syytä mahdollistaa se, että EU ja muut jäsenvaltiot etenevät pöytäkirjan allekirjoittamisessa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Kapkaupungin yleissopimuksella ja pöytäkirjalla luodaan kansainvälinen vakuusoikeusrekisteri, johon voi merkitä rakennus- ja kaivosteollisuudessa ja maataloudessa käytettäviin koneisiin tai laitteisiin kohdistuvia vakuusoikeuksia. Vakuusoikeus on tehokkaasti täytäntöönpantavissa kaikissa sopimusvaltioissa, mikä lisää kaluston rahoittajien ja vuokralle antajien turvaa ja alentaa kaluston käyttäjien rahoituskustannuksia. EU ilmaisee pöytäkirjan allekirjoittamalla aikomuksensa myöhemmin sitoutua pöytäkirjan määräyksiin. Muita vaikutuksia allekirjoituksella ei ole. Suomi voi vapaasti harkita, allekirjoittaako se pöytäkirjan omasta puolestaan. Pöytäkirjan todennäköinen myöhempi hyväksyminen unionin puolesta merkitsee, että EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat pöytäkirjamääräykset tulevat osaksi EU-lainsäädäntöä. Käytännössä tälläkään ei kuitenkaan tule olemaan Suomen kannalta merkityksellisiä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen