Sopimuksen hyväksyminen VNK/2022/75

« Raha-asiainvaliokunta 30.6.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa toimitilojen kokoamisen ja uudistamisen jatkosuunnittelusta koskien valtioneuvoston korttelit 1 ja 2 –hanketta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Esitys koskee valtioneuvoston kanslian ja Senaatti-kiinteistöjen välisen hallintosopimuksen tekemistä valtioneuvoston korttelit 1 (K1) ja 2 (K2) -hankkeen jatkosuunnittelusta. Investointi on noin 80-prosenttisesti vuokravaikutteinen ja suunnittelusta syntyvät kustannukset katetaan osana valtioneuvoston korttelit 1 ja 2 -hankkeen kokonaisvuokraa. Suunnittelutyön kokonaisuus palvelee valtioneuvoston toimitilojen kokonaissuunnitelmaa, jonka mukaisesti valtioneuvoston toiminnot keskitetään valtion omistamiin kohteisiin Kruununhakaan, Katajanokkaan ja osin Kaartinkortteliin. Ehdotetaan, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaisi sitä, että valtioneuvoston kanslia ja Senaatti-kiinteistöt voivat tehdä hallintosopimuksen valtioneuvoston korttelit 1 ja 2 -hankkeen jatkosuunnittelusta.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET Valtioneuvoston kanslia hakee puoltoa jatkosuunnittelukustannukseen, joka on arviolta enintään 18 milj. euroa (alv 0%) vuosina 2022-2028. Lisäksi valtioneuvoston kanslia on vuosina 2020 – 2022 toteuttanut toimintamenojensa puitteissa (momentti 23.01.01, Valtioneuvoston kanslian toimintamenot) K1 ja K2 –hankesuunnittelua yhteensä 4,9 milj. euron arvosta. Tämä hankesuunnittelu on liittynyt hankkeen kokonaissuunnittelukustannuksiin, jotka ovat yhteensä enintään 23 milj. euroa. Talouspoliittisen ministerivaliokunta on 16.3.2022 puoltanut hankkeen toteuttamista ja jatkosuunnittelua. Rakennus- ja kokonaisinvestoinnin on tuolloin arvioitu olevan 290 milj. euroa (alv 0%) kustannustasossa 10/2021, mikä nostaa VNK:n vuotuisia vuokramenoja nettomääräisesti arviolta 9 milj. euroa (alv 0%) verrattuna nykyvuokratasoon. Suunnittelukustannusten vuokravaikutus on enintään arviolta n. 1,1 milj. euroa/vuosi (brutto). Sopimuksesta aiheutuvat kustannukset katetaan julkisen talouden suunnitelmien ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa. Mahdollisesti tarvittavista lisäresursseista linjataan normaaliin tapaan julkisen talouden suunnitelmien ja valtion talousarviota koskevin päätöksin.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta