Viran täyttäminen VNK/2022/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Ritva Järvinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160366
Asia

Ministeri Sarkkinen on esittänyt Juho Orjalan nimittämistä valtiosihteeriksi. Ministerien toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerien toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Juho Orjalan 8.7.2022 lukien, kuitenkin enintään ministeri Sarkkisen toimikauden ajaksi. Orjala määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Sarkkinen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.