Virkavakuutus VNK/2022/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 08.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteerin virkavakuutus

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, p. +35 829516001
Asia
Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (asetuksen 13 §).
Esitys
Valtiosihteeri Juho Orjala antaa virkavakuutuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen