Muutos lautakunnan kokoonpanossa VNK/2022/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2022 14.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen 2.1.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +35 8295160774
Asia
Kotimaisten kielten keskus on esittänyt, että lautakunnan jäseneksi erityisasiantuntija Maria Fremerin tilalle nimitettäisiin erityisasiantuntija Anna Maria Gustafsson lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esitys
Valtioneuvosto vapauttaa erityisasiantuntija Maria Fremerin valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan jäsenen tehtävistä 1.9.2022 alkaen ja määrää hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi samasta ajankohdasta lukien erityisasiantuntija Anna Maria Gustafssonin lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio