Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2022/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.50

Valtioneuvoston kanslia

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen