Viran täyttäminen VNK/2022/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300
Asia

Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään oikeustieteen maisteri Timo Reina 10.10.2022 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Saarikko, Honkonen, Kaikkonen, Kurvinen ja Lintilä toimikauden ajaksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59§).

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Timo Reinan 10.10.2022 lukien, kuitenkin enintään ministerien Saarikko, Honkonen, Kaikkonen, Kurvinen ja Lintilä toimikauden ajaksi. Reina määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Saarikko, Honkonen, Kaikkonen, Kurvinen ja Lintilä on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.