Viran täyttäminen VNK/2022/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.50

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Ministeri Kiuru on esittänyt varatuomari, hallintotieteiden maisteri Eila Mäkipään nimittämistä valtiosihteerikseen. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59§).
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan varatuomari, hallintotieteiden maisteri Eila Mäkipään 6.10.2022 alkaen, kuitenkin enintään ministeri Kiurun toimikauden ajaksi. Mäkipää määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Kiuru on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio
  2. Yhteenveto