Ministereiden sijaisuudet VNK/2022/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.1.2023 13.40

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175
Esitys
Valtioneuvosto määrää ministerien sijaiset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen