Viran täyttäminen VNK/2022/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.1.2023 13.40

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Hallitusneuvos Arno Liukko, p. +35 8295160175
Asia

Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään oikeustieteen maisteri Timo Reina 5.1.2023 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Saarikko, Honkonen, Kurvinen, Lintilä ja Savola toimikauden ajaksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Timo Reinan 5.1.2023 lukien, kuitenkin enintään ministerien Saarikko, Honkonen, Kurvinen, Lintilä ja Savola toimikauden ajaksi. Reina määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Saarikko, Honkonen, Kurvinen, Lintilä ja Savola on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.