Valtioneuvoston kirjelmä UM/2023/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2023 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta (Istanbulin sopimus)

U 96/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen, p. 029 5351172
Asia
Istanbulin sopimus on laaja-alainen ihmisoikeussopimus naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 1.8.2014. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen ja 21 jäsenvaltiota on sen myös ratifioinut. Suomi on hyväksynyt yleissopimuksen ja sen on tullut Suomen osalta voimaan 1.8.2015 (SopS 52 ja 53/2015). EU allekirjoitti yleissopimuksen 13.6.2017. Nyt käsiteltävänä oleva asia koskee unionin sitoutumista sen vuonna 2017 allekirjoittamaan yleissopimukseen. Yleissopimuksen tekemisen lisäksi asiassa on tarkoitus tehdä menettelysäännöt sekä antaa EU:n liittyessä yleissopimukseen toimivaltajulistus eli selitys, jolla EU antaa tietoa unionin toimivallasta Istanbulin sopimuksen soveltamisalalla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Päätösehdotuksen mukaan yleissopimuksen tekeminen unionin puolesta edistää naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista kaikilla alueilla, mikä on yksi unionin keskeinen tavoite ja arvo kaikessa sen toiminnassa. Sitoutumalla yleissopimuksen täytäntöönpanoon unioni vahvistaa sitoumuksensa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi alueellaan ja maailmanlaajuisesti. Sitoutumalla unioni myös vahvistaa sen nykyistä poliittista toimintaa ja olemassa olevaa oikeudellista kehikkoa rikosprosessioikeuden alalla, millä on erityistä merkitystä naisille ja tytöille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen