Virkasuhteen jatkaminen VNK/2023/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Virkasuhteen jatkaminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtiosihteerin virkaan nimitetyn oikeuttaminen jatkamaan virassa eroamisiän jälkeen 1.2.2023 alkaen enintään ministeri Kiurun toimikauden ajaksi.

Esitys

Valtioneuvosto jatkaa valtiosihteeri Eila Mäkipään virkasuhdetta eroamisiän saavuttamisen jälkeen 1.2.2023 alkaen enintään ministeri Kiurun toimikauden ajaksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteeenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.