Ministerien sidonnaisuudet VNK/2023/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

VN 7/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Hallitusneuvos Arno Liukko, p. +35 8295160175
Asia
Valtioneuvoston jäsenten ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen