Valtioneuvoston kirjelmä UM/2023/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä ei koske, annetun asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta (Kuwait, Qatar)

U 107/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Konsulipäällikkö Jussi Tanner, p. 029 5350663
Asia
Euroopan komissio teki 27. huhtikuuta 2022 ehdotuksen (COM(2022) 189 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1806 (luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä ei koske) muuttamisesta ehdottaen viisumivapauden myöntämistä Kuwaitin ja Qatarin kansalaisille.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Muutoksen vaikutuksena Kuwaitin ja Qatarin kansalaisten matkustaminen Suomeen ja muualle Schengen-alueelle helpottuisi tuoden myönteisiä vaikutuksia turismille ja liike-elämälle. Epäsäännöllisen maahanmuuton riskin arvioidaan olevan vähäinen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen