Neuvottelukunnan asettaminen VNK/2023/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaarisen neuvottelukunnan asettaminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Taina Kulmala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160184
Asia
Valtioneuvosto asettaa parlamentaarisen neuvottelukunnan 24.2.2023 alkaen eduskunnan toimikaudeksi, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu, kuitenkin korkeintaan 31.12.2023 asti. Neuvottelukunnan tehtävänä on: 1. Seurata yleishyödyllisille yhteisöille (mm. kansalaisjärjestöille) suunnattua vuosittaista rahoitusta sekä toiminnan kehittämistä. 2. Neuvottelukunnalla on vahva neuvoa-antava rooli erityisesti rahoituksen kokonaistason määrittelyssä, mutta sillä ei ole välitöntä ohjaavaa roolia. 3. Neuvottelukunta voi myös kuulla ja antaa lausuntoja yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytysten ja julkisen sektorin niille osoittamien resurssien kehittämisestä. Nyt asetettavan ensimmäisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi arvioida parlamentaarisen neuvottelukunnan juridinen säädöspohja ja tehdä siitä esitys valtioneuvostolle neuvottelukunnan toimikauden loppuun mennessä. Parlamentaariseen neuvottelukuntaan nimetään jäseniksi seuraavat kansanedustajat:  Puheenjohtaja: Johannes Koskinen, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Jäsenet: -Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: jäsen Johannes Koskinen, varajäsen Heidi Viljanen -Perussuomalaisten eduskuntaryhmä: jäsen Mari Rantanen, varajäsen Sheikki Laakso -Kokoomuksen eduskuntaryhmä jäsen Sinuhe Wallinheimo, varajäsen Sari Multala -Keskustan eduskuntaryhmä: jäsen Pasi Kivisaari, varajäsen Hilkka Kemppi -Vihreä eduskuntaryhmä: jäsen Inka Hopsu, varajäsen Jenni Pitko -Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä: jäsen Jari Myllykoski, varajäsen Merja Kyllönen -Ruotsalainen eduskuntaryhmä: jäsen Mikko Ollikainen, varajäsen Sandra Bergqvist -Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä: jäsen Sari Essayah, varajäsen Peter Östman -Liike Nyt –eduskuntaryhmä: jäsen Harry Harkimo, ei varajäsentä Neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi nimetään edustajat seuraavista järjestöistä. Neuvottelukunta pyytää järjestöjä nimeämään edustajat toimikautensa alkaessa: -SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry -Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry -Suomen Olympiakomitea ry -Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry -Suomen Hippos ry -Tieteentekijöiden liitto ry Neuvottelukunta voi työskentelynsä tueksi kuulla tarvittavia keskeisiä edunsaajia edustavia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Parlamentaarisen neuvottelukunnan sihteerin nimeää oikeusministeriö. Neuvottelukunnan sihteerityön resursointi tarkistetaan neuvottelukunnan seuraavan asettamispäätöksen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaarisen neuvottelukunnan 24.2.2023 alkaen eduskunnan toimikaudeksi, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu, kuitenkin korkeintaan 31.12.2023 asti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio