Valtioneuvoston kirjelmä STM/2023/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.2.2023 10.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle pandemiavalmiutta ja -varautumista ja pandemian torjuntaa koskevan kansainvälisen sopimuksen sekä kansainvälisen terveyssäännöstön muutosten neuvottelemisesta

U 122/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, p. 029 5163117
Asia
WHO:ssa neuvoteltavana olevan pandemiasopimuksen sekä kansainvälisen terveyssäännöstön (International Health Regulation, IHR) muutosten tarkoituksena on vahvistaa pandemiavalmiutta ja -varautumista, sekä pandemioiden torjuntaa. Pandemiasopimuksen neuvotteluelimen neljäs kokous järjestetään 27.2.-3.3.2023. IHR:n muutosehdotuksia käsitellään kokouksessaan 20.-24.2.2023. Tavoitteena on, että sekä pandemiasopimus että IHR:n mahdolliset muutokset tuodaan hyväksyttäväksi WHO:n 77. yleiskokoukseen toukokuussa 2024.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen.
Vaikutukset
Sopimusten vaikutuksia on toistaiseksi vaikea arvioida, koska ei ole tiedossa, missä muodossa sopimukset lopulta hyväksytään. Nykymuodossaan puheenjohtajiston ehdotuksen mukaisella pandemiasopimuksella sekä käsittelyssä olevilla IHR-muutosehdotuksilla voidaan kuitenkin katsoa olevan ainakin oikeudellisia ja taloudellisia vaikutuksia. Arvion mukaan etenkin pandemiasopimus vahvistaisi myös perus- ja ihmisoikeuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen