Viran täyttäminen VNK/2023/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2023 10.35

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Mäki-Lassila 28.2.2023 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Saarikko, Honkonen, Kaikkonen, Kurvinen ja Lintilä toimikauden ajaksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59§).

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Mäki-Lassilan 28.2.2023 lukien, kuitenkin enintään ministerien Saarikko, Honkonen, Kaikkonen, Kurvinen ja Lintilä toimikauden ajaksi. Mäki-Lassila määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Saarikko, Honkonen, Kaikkonen, Kurvinen ja Lintilä on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.