Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2023/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2023 10.35

Valtioneuvoston kanslia

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen