Ministerivaliokunnat VNK/2023/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2023 10.35

Valtioneuvoston kanslia

Muutos ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanossa

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto määrää ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi Mikko Savolan tilalle puolustusministeri Antti Kaikkosen, minkä jälkeen ministerivaliokunnan kokoonpano on: Pääministeri Sanna Marin, puheenjohtaja Ulkoministeri Pekka Haavisto Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Puolustusministeri Antti Kaikkonen Opetusministeri Li Andersson Valtiovarainministeri Annika Saarikko Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo Sisäministeri Krista Mikkonen osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä.

Esitys

Valtioneuvosto määrää ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi Mikko Savolan tilalle puolustusministeri Antti Kaikkosen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen