Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Kanadan ja Uuden-Seelannin osallistumisesta unionin ohjelmiin ja liitännäisjäsenyydestä EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelmaan

U 124/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Johtava asiantuntija Timo Haapalehto, p. +35 8295047218
Asia
Horisontti Eurooppa -asetuksen säännösten mukaan kolmannet maat ja muut alueet osallistuvat ohjelmaan kyseisen kolmannen maan osallistumisesta mihin tahansa unionin ohjelmaan tehdyn sopimuksen perusteella. EU:n tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman piirissä tehtävän yhteistyön muodoista merkittävin on ns. kolmansien maiden kanssa tehdyt liitännäissopimukset (ns. assosiaatiosopimukset), jotka antavat ko. kolmansien maiden toimijoille mahdollisuuden osallistua puiteohjelmaan samoilla EU:n rahoitusta koskevilla ehdoilla mitä jäsenmaiden toimijoille on mahdollista. Sopimukset Uuden-Seelannin ja Kanadan kanssa on rajattu koskemaan vain Horisontti Eurooppa –ohjelman pilaria II ”Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky”.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Kanadalaiset ja uusi-seelantilaiset organisaatiot ovat jo voineet osallistua EU:n tki-puiteohjelman hankkeisiin ns. kolmansien maiden osallistujina ilman puiteohjelmasta saatavaa rahoitusta. Liitännäismaa -sopimuksen voimaantulon jälkeen ne voivat osallistua hankkeisiin vastaavalla tavalla kuin EU-jäsenmaiden osallistujat, mikä lisännee osallistumisen ja sitä kautta yhteistyön määrää merkittävästi. Horisontti Eurooppa –ohjelman asetuksen mukaisesti liitännäismaiden mukaantulo ei vaikuta jäsenmaiden osallistujien saaman rahoituksen kokonaismäärään. Kanadan ja Uuden-Seelannin liittyminen Horisontti Eurooppa –ohjelman liitännäisjäseniksi voidaan arvioida lisäävän näiden maiden toimijoiden yhteistyötä suomalaisten organisaatioiden kanssa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen