Suomen ehdokkaan nimeäminen VNK/2023/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean kahden jäsenen nimeäminen 20.9.2025 päättyvälle toimikaudelle

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Liisa Reunanen, p. +35 8295160424
Asia
Valtioneuvosto on 4.6.2020 tekemällään päätöksellä nimennyt Suomen edustajat Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean viisivuotiselle toimikaudelle 21.9.2020-20.9.2025. Johtava asiantuntija Janica Ylikarjula (Elinkeinoelämän keskusliitto) sekä johtaja Timo Vuori (Keskuskauppakamari) ovat pyytäneet eroa komitean jäsenyydestä. Esitetään, että Suomen ehdokkaaksi komitean jäseneksi nimettäisiin Janica Ylikarjulan tilalle johtava asiantuntija Päivi Wood (Elinkeinoelämän keskusliitto) sekä Timo Vuoren tilalle elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen (Keskuskauppakamari).
Esitys
Valtioneuvosto nimeää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ehdokkaaksi jäsenyydestä eroavan Janica Ylikarjulan tilalle Päivi Woodin sekä Timo Vuoren tilalle Teppo Säkkisen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio