Viran täyttäminen VNK/2023/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian arviointineuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Maija Räsänen, p. +35 8295160966
Asia

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian arviointineuvoksen virkaan maa- ja metsätaloustieteiden lisensiaatti Meri Virolaisen.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian arviointineuvoksen virkaan maa- ja metsätaloustieteiden lisensiaatti Meri Virolaisen 1.6.2023 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.