Valtion avustusten myöntäminen VNK/2023/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.5.-31.12.2023 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Heidi Alajoki, p. +35 8295160588
Asia

Ajalle 1.5.-31.12.2023 myönnettävät avustukset, yhteensä 23 756 666 euroa, maksetaan valtion vuoden 2023 talousarvion momentin 23.20.50 (Puoluetoiminnan tukeminen) määrärahasta (35 635 000 euroa)

 

Momentin mukaan määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969) 9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen (27/1973) 1 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden säännöissä ja yleisohjelmissa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen.

 

Määrärahasta 35 456 825 euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tästä 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin edellä mainitut avustukset.

 

Määrärahasta saa käyttää 178 175 euroa avustuksena Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.

 

Valtioneuvosto on 19.1.2023 myöntänyt ajalle 1.1.-30.4.2023 momentin määrärahasta avustusta yhteensä 11 878 334 euroa.

 

Momentin määrärahasta 23 756 666 euroa ehdotetaan myönnettäväksi ajalle 1.5.-31.12.2023 seuraavasti:

 

Kansallinen Kokoomus r.p. (48): 5 701 599,84 euroa

Perussuomalaiset r.p. (46): 5 464 033,18 euroa

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (43): 5 107 683,19 euroa

Suomen Keskusta r.p. (23): 2 732 016,59 euroa

Vihreä Liitto r.p. (13): 1 544 183,29 euroa

Vasemmistoliitto r.p. (11): 1 306 616,63 euroa

Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 1 069 049,97 euroa

Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (5): 593 916,65 euroa

Liike Nyt r.p. (1): 118 783,33 euroa

Puolueet yhteensä (199): 23 637 882,67 euroa

Ahvenanmaan maakunnan hallitus: 118 783,33 euroa

 

Ehdotettujen avustusehtojen mukaan puolueiden tulee käyttää saamastaan avustuksesta 5 prosenttia puolueen piirijärjestöjen toimintaan ja vastaava 5 prosenttia puolueen naisten poliittiseen toimintaan vuoden 2023 aikana. Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle myönnetty avustus tulee käyttää poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää valtionavustukset puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.5.-31.12.2023 liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen