Ministerien sidonnaisuudet VNK/2023/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kaikkonen)

VN 1/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Hallitusneuvos Arno Liukko, p. +35 8295160175
Asia
Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen