Viran täyttäminen VNK/2023/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Maija Räsänen, p. +35 8295160966
Asia

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan filosofian maisteri Sami Niinikorven.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan filosofian maisteri Sami Niinikorven 5.6.2023 alkaen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.