Valtioneuvoston kirjelmä UM/2023/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.6.2023 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Australian välisistä vapaakauppaneuvotteluista

U 12/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Kaupallinen neuvos Johanna Ala-Nikkola, p. 029 5351122
Asia
EU tavoittelee kunnianhimoista ja modernia kauppasopimusta Australian kanssa. Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa suhdetta samanmielisten osapuolten välillä nopeasti kasvavalla indopasifisella alueella, luoda yhteisiä sääntöjä osapuolten väliselle kaupalle, vähentää tarpeettomia kaupan esteitä, sekä luoda yhteistyömekanismeja kaupan helpottamiseksi ja ajankohtaisten aiheiden käsittelemiseksi. EU:n ja Australian välinen kauppasopimus kattaisi laajasti kaupan eri aiheita. Se vapauttaisi kauppaa ja loisi sääntöjä tavaroiden ja palvelujen kaupan, investointien, julkisten hankintojen sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suhteen ja sisältäisi kattavat määräykset kestävän kehityksen osalta sekä laajasti soveltuvan, sitovan riitojenratkaisumekanismin. Kaupan vapauttamisen osalta sopimuksella muun muussa alennettaisiin tai poistettaisiin tulleja, pyrittäisiin vähentämään palveluiden kauppaan tai investointeihin kohdistuvia ulkomaisia toimijoita syrjiviä vaatimuksia ja parantamaan eurooppalaisten yritysten pääsyä Australian julkisten hankintojen markkinoille. Sopimuksella luotaisiin myös yhteistyömekanismeja, jotka helpottaisivat EU:n ja Australian yhteistyötä eri aloilla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Sopimuksella ei ole suoria vaikutuksia valtion talousarvioon, mutta sillä odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia EU:n ja Australian sekä EU:n ja Suomen välisille kaupallisille suhteille sekä yhteistyölle. Sopimuksella arvioidaan olevan kokonaisuudessaan myönteisiä talousvaikutuksia Suomelle. Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2021 vaikutusarvion, jonka mukaan kunnianhimoinen sopimus voisi kasvattaa EU:n vientiä Australiaan 32,5 prosenttia ja Australian vientiä EU:hun 10,4 prosenttia verrattuna tilanteeseen ilman sopimusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen