Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tavaroiden korjaamista edistävistä yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivien (EU) 2019/771 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta

U 13/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, p. 029 5150015
Asia
Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin tavaroiden korjaamista edistävistä yhteisistä säännöksistä. Ehdotuksessa esitetään säädettävän eurooppalaisesta korjaustietolomakkeesta sekä siitä, että ensisijaisesti tavaran tuottajalla olisi velvollisuus tarjota kuluttajille korjauspalveluita tietyille tavaroille, kuten kotitalouksien pyykin- ja astianpesukoneille. Lisäksi ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden alueella toimii vähintään yksi verkkoalusta, jonka avulla kuluttajat voivat löytää tietoa korjauspalveluita tarjoavista elinkeinonharjoittajista. Ehdotuksella muutettaisiin myös tavarankauppadirektiiviä siten, että tavaran virhetilanteissa tavaran korjaaminen olisi ensisijainen oikaisukeino, jos korjaaminen olisi halvempaa kuin virheettömän tavaran toimittaminen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen tavoitteena on lisätä tavaroiden korjaamista tavaran myyjän virhevastuuaikana sekä sen ulkopuolella. Ehdotuksen tavoitteena on edistää kestävää kulutusta tuotteen koko elinkaaren ajan, ja sen tarkoituksena on helpottaa kuluttajia korjauttamaan virheellisiä tavaroita, tehdä korjaamisesta edullisempaa, vähentää jätettä ja hiilidioksidipäästöjä sekä edistää korjausalaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen