Ministerivaliokunnat VNK/2023/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Sihteerien ja pysyvien asiantuntijoiden määrääminen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan, raha-asiainvaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +35 8295160885
Asia

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

 

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan sihteerinä toimii 1.9.2023 alkaen ulkoministeriön alivaltiosihteeri (ulko- ja turvallisuuspolitiikka) Outi Holopainen.

 

Ministerivaliokunnan pysyviä asiantuntijoita ovat ulkoministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Jukka Salovaara, puolustusministeriön kansliapäällikkö Esa Pulkkinen ja valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto.

 

EU-ministerivaliokunta

 

EU-ministerivaliokunnan sihteerinä toimii valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto.

Ministerivaliokunnan pysyviä asiantuntijoita ovat pääministerin valtiosihteeri Risto Artjoki, pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen, ulkoministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Jukka Salovaara, valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston apulaisosastopäällikkö, EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen, Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa Markku Keinänen, pääministerin EU-asioiden erityisavustaja Tuomas Tikkanen sekä valtioneuvoston kanslian EU-politiikkayksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Lotta Nymann-Lindegren.

 

Raha-asiainvaliokunta

 

Raha-asianvaliokunnan sihteerinä toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, tämän 1. sijaisena osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, 2. sijaisena apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko, 3. sijaisena budjettineuvos Niko Ijäs ja 4. sijaisena valtiosihteeri kansliapäällikkönä määräämä muu valtiovarainministeriön virkamies.

 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

 

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan sihteerinä toimii osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä ja tämän 1.sijaisena apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko ja 2. sijaisena valtiosihteeri kansliapäällikkönä määräämä muu valtiovarainministeriön virkamies.

Ministerivaliokunnan pysyviä asiantuntijoita ovat valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko ja talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja.

 

Ministerivaliokunnan toimintaohjeistus Vakiintunut käytäntö on, että ministerivaliokunta vahvistaa itselleen toimintaohjeistuksen. Ministerivaliokunta määrittelee tässä ohjeistuksessa, keillä valtioneuvoston määräämien henkilöiden lisäksi on oikeus olla läsnä kokouksissa.

Esitys
Valtioneuvosto määrää sihteerit ja pysyvät asiantuntijat ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan, raha-asiainvaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen