Valtioneuvoston kirjelmä OKM/2023/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä Euroopan meribiologian keskus – eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EMBRC-ERIC -konsortioon liittyminen)

U 29/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sari Multala
Esittelijä
Opetusneuvos Riina Vuorento, p. +35 8295330363
Asia
Suomen on tarkoitus liittyä jäsenenä Euroopan meribiologian keskus tutkimusinfrastruktuurikonsortio EMBRC-ERICiin (European Marine Biology Resource Center). EMBRC-ERIC on perustettu komission päätöksellä 23.8.2018 (2018/272/EU). EMBRC-ERICin jäseniä ovat isäntämaa Ranska sekä Belgia, Espanja, Israel, Italia, Kreikka, Norja, Portugali ja Ruotsi. EMBRC-ERIC on hajautettu tutkimusinfrastruktuuri meribiologiselle tutkimukselle. EMBRC-ERICissä Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajat EMBRC-ERICin yleiskokoukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeäisi myös kansallisen yksikön, jonka on tarkoitus olla Helsingin yliopisto. Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurikomitea on antanut suosituksen Suomen liittymisestä EMBRC-ERICiin 13.12.2022. Luonnos valtioneuvoston kirjelmäksi on ollut lausunnoilla ja käsitelty EU-asiain komitean tutkimus- ja innovaatiojaostossa (EU20) kirjallisella menettelyllä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen