Ministerien sidonnaisuudet VNK/2023/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 08.40

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Henriksson ja Rydman)

VN 3/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +35 8295160354
Asia
Ministeri Henrikssonin ilmoittama muutos perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin sekä ministeri Rydmanin ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut sidonnaisuudet.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen