Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2023/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Johtava asiantuntija, esittelijä Teija Pellikainen, p. +35 8295140606
Asia
Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan: - ministeri Multala 7.8.2023
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen