Neuvoston asettaminen VNK/2023/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.8.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Talousneuvoston asettaminen

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko, p. 029 5160189
Asia
Talousneuvostosta annetun lain (189/2011) 1 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa talouden tilasta ja talouspolitiikasta käytävää keskustelua varten valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimivan talousneuvoston. Talousneuvoston puheenjohtajana on pääministeri ja jäseninä vähintään kaksi valtioneuvoston jäsentä sekä jäsenmäärältään tai muutoin alaansa parhaiten edustavien taloudellisten järjestöjen ja muiden tahojen edustajia, joista vähintään yksi edustaa Suomen Pankkia. Valtioneuvoston jäsenten toimikausi neuvostossa on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa talousneuvoston 17.8.2023 lukien hallituskaudeksi. Valtioneuvoston jäsenet toimivat neuvostossa kuitenkin enintään sen ajan, minkä he toimivat valtioneuvoston jäseninä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio