Ministerivaliokunnat VNK/2023/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoa koskevan päätöksen tarkistaminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +35 8295160885
Asia
Valtioneuvosto määräsi päätöksellään valtioneuvoston yleisistunnossa 20.6.2023 jäsenet ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan. Päätöksen mukaan ministeri Rantanen osallistuu asian käsittelyyn valiokunnassa silloin, kun käsitellään häneen toimialaansa liittyviä kysymyksiä. Päätöstä täydennetään ministeri Rantasen osalta siten, että hän osallistuu asian käsittelyyn valiokunnassa myös pääministerin pyynnöstä.
Esitys
Valtioneuvosto tarkistaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoa koskevaa päätöstä ministeri Rantasen osalta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen