Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle aikuisten rajatylittävää suojelua koskevista komission säädösehdotuksista

U 43/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Leena Meri
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, p. 029 5150260
Asia
Komissio on antanut kaksi säädösehdotusta, jotka koskevat aikuisten suojelua rajatylittävissä tilanteissa. Päätösehdotuksella (COM (2023) 281 final) jäsenvaltioille annettaisiin lupa liittyä aikuistensuojelusta Haagissa vuonna 2000 tehtyyn yleissopimukseen tai pysyä sen osapuolina. Asetusehdotuksella (COM (2023) 280 final) säädettäisiin Euroopan unionin sisäiset kansainvälisen yksityisoikeuden säännökset tällä alalla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Tavoitteena on varmistaa aikuisten suojelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä helpottaa näiden asioiden käsittelyä rajat ylittävissä tilanteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen