Valtioneuvoston tiedonanto VNK/2023/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

VNT 2/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Valtiosihteeri Risto Artjoki, p. +35 8916022006
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen