Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle alusten pakkomyynnin kansainvälisistä vaikutuksista tehdystä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta

U 42/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Leena Meri
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Mari Aalto, p. 029 5150502
Asia
Komissio antoi 30.6.2023 ehdotuksen neuvoston päätökseksi alusten pakkomyynnin kansainvälisistä vaikutuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen allekirjoittamisesta EU:n puolesta. Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää alusten pakkomyynnin kansainvälisten vaikutusten tunnustamista riippumatta siitä, missä päin maailmaa pakkomyynti tapahtuu. Näin pyritään vähentämään asiaan liittyvää oikeudellista epävarmuutta ja edistämään kansainvälistä kauppaa. Yleissopimus on niin sanottu sekasopimus, jonka määräyksistä osa kuuluu EU:n toimivaltaan ja osa jäsenvaltioiden toimivaltaan. On perusteltua hyväksyä yleissopimuksen allekirjoittaminen EU:n puolesta, jotta ainakin unioni ja yleissopimuksen alalla aktiiviset jäsenvaltiot voivat edetä yleissopimuksen allekirjoittamiseen. Ehdotuksen jatkovalmistelussa on kuitenkin varmistettava, ettei yleissopimuksen allekirjoittaminen EU:n puolesta tosiasiallisesti velvoita Suomea ja muita jäsenvaltioita allekirjoittamaan yleissopimusta omasta puolestaan.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Allekirjoittamalla yleissopimuksen EU ilmaisee aikomuksensa myöhemmin sitoutua yleissopimuksen määräyksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen