Suomen ehdokkaan nimeäminen VNK/2023/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaan nimeäminen

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Osastopäällikkö Jari Luoto, p. +35 8295160965
Asia

Suomen ehdokkaaksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1.6.2024 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle nimetään Euroopan parlamentin jäsen, valtiotieteiden kandidaatti Petri Sarvamaa. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet nimitetään Euroopan unionin neuvoston päätöksellä kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Ennen nimityspäätöstä neuvosto kuulee Euroopan parlamenttia. SEUT 286 artiklan 5 kohdan nojalla Suomen nykyinen tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hannu Takkula jatkaisi tehtävässään, kunnes hänen tilalleen on nimetty uusi jäsen.

Esitys
Valtioneuvosto nimeää Euroopan parlamentin jäsen, valtiotieteiden kandidaatti Petri Sarvamaan ehdokkaaksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1.6.2024 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle. Julkinen alkaen 13.9.2023, klo 13.00
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Esittelymuistio *
  2. Ansioluettelo *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.