Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin ja Euratomin irtisanoutumisesta energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta

U 47/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Katariina Särkänne, p. 029 5047440
Asia
Komissio on ehdottanut neuvoston päätöstä unionin irtisanoutumisesta energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta (COM(2023) 447 final) ja suositusta neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta irtisanoutumisen hyväksymisestä (COM(2023) 446 final), sekä tehnyt päätökset 5.10.2022 julkaistujen, uudistetun energiaperuskirjan hyväksyntää EU:n ja Euratomin puolesta koskevien neuvoston päätösehdotusten peruuttamiseksi (C(2023) 4720 final, C(2023) 4719 final). Komissio katsoo, että EU:n ja Euratomin osalta ei ole olemassa keinoja energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen hyväksymiseen, mikä on edellytys sille, että EU voisi pysyä sopimuksen osapuolena.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
EU:n ja Euratomin energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta irtisanoutumisen pääasiallisena vaikutuksena olisi, että EU ja Euratom irtautuisivat kansainvälisestä sopimuksesta ja järjestöstä. Irtisanoutumisen jälkeen tehdyt investoinnit eivät EU:n osalta enää olisi sopimuksen mukaisen investointisuojan piirissä, mutta toisaalta sopimuksen 47 artiklan 3 kohdan raukeamislausekkeen mukaan jo olemassa olevat investoinnit kuuluisivat uudistamattoman sopimuksen alaisen suojan piiriin 20 vuoden ajan irtisanoutumisen voimaantulosta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen