Eduskunnan kirjelmä VNK/2023/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa (EK 3/2023 vp ─ VNT 2/2023 vp)

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, p. +358 295 160 177
Asia
Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen