Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2023/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös valtioneuvoston viestinnästä pääministeri Petteri Orpon hallituskaudella

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300
Asia
Pääministeri Petteri Orpon hallitus linjasi hallitusohjelmassaan tekevänsä valtioneuvoston periaatepäätöksen valtioneuvoston viestinnästä hallituskaudellaan. Periaatepäätöksessä kuvataan valtioneuvoston viestinnän yhteiset päätavoitteet, toimintatavat ja viestinnän yhteistoiminta valtioneuvostossa. Hallitusohjelman tavoitteisiin pääseminen edellyttää suunnitelmallisesti johdettua viestintää, joka kytkeytyy saumattomasti valtioneuvoston kokonaisjohtamiseen.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen valtioneuvoston viestinnästä pääministeri Petteri Orpon hallituskaudella
Vaikutukset
Valtioneuvoston viestinnän keskeisenä tavoitteena on vahvistaa demokratian ja kansanvaltaisen päätöksenteon edellytyksiä. Viestintä antaa totuudenmukaisen kokonaiskuvan valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toiminnasta, tavoitteista, päätöksistä ja niiden valmistelusta sekä edistää vuorovaikutusta hallituksen ja muun yhteiskunnan välillä. Valtioneuvosto viestii niin, että ihmiset voivat luottaa saavansa oikeaa ja luotettavaa tietoa avoimesti, tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteeseen pääseminen vaatii viestinnältä järjestelmällistä sananvapauden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen