Valmisteluelimen asettaminen VNK/2023/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2023 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Hankkeen johtoryhmän toimikauden jatkaminen

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Taina Kulmala, p. +35 8295160184
Asia
Valtioneuvosto hyväksyi 3.5.2018 valtioneuvoston periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta ”Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa”. Toimeenpanoa ohjaamaan 24.10.2019 asetetun johtoryhmän ja pääsihteeristön toimikautta jatketaan 29.2.2024 saakka. TERVEET TILAT 2028 -TOIMEENPANOHANKKEEN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO Johtoryhmän puheenjohtajana toimisi yksikön päällikkö Jouni Varanka valtioneuvoston kanslian strategiaosastolta. Johtoryhmän jäseninä jatkavat kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta. HANKKEEN PÄÄSIHTEERISTÖN KOKOONPANO Pääsihteeristön puheenjohtajana jatkaa yli-insinööri Katja Outinen ympäristöministeriöstä (1.10.2023 alkaen). Pääsihteeristön jäseninä jatkavat rakennusneuvos Mikko Helasvuo opetus- ja kulttuuriministeriöstä neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä projektisuunnittelija Noora Mahlavuori valtioneuvoston kansliasta. Ministeriöillä on oikeus vaihtaa johtoryhmän ja pääsihteeristön jäseniä ilman erillistä nimitysmenettelyä. Johtoryhmän ja pääsihteeristön puheenjohtajat ja jäsenet toimivat tehtävässä ilman erillistä palkkiota.
Esitys
Valtioneuvosto jatkaa Terveet tilat 2028-toimeenpanohankkeen johtoryhmän ja pääsihteeristön toimikautta 29.2.2024 saakka.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen