Hallituksen esitys VNK/2023/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.10.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 28/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +35 8295160354
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tasavallan presidentin palkkiosta annettua lakia. Tasavallan presidentin palkkiota tarkistettaisiin nykyisestä 126 000 eurosta 160 000 euroon. Viimeksi palkkion määrää on tarkistettu 1.4.2013 lukien. Koska ansiotasoindeksin taso on tasavallan presidentin toimikauden aikana olennaisesti kohonnut, on tarpeen tarkistaa palkkiota tasavallan presidentin vuonna 2024 alkavaa toimikautta varten. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2024 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2024.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tasavallan presidentin palkkio maksetaan kuukausittain. Esityksen mukaisesta tasavallan presidentin palkkion tarkistamisesta seuraa noin 28 000 euron menojen lisäys 10 kuukauden osalta vuonna 2024. Lisäys on otettu huomioon esityksessä valtion vuoden 2024 talousarvioksi momentin 22.01.01. (Tasavallan presidentin palkkio) määrärahan mitoituksessa. Seuraavina vuosina menojen lisäys olisi 34 000 euroa vuodessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen