Viran täyttäminen VNK/2023/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300
Asia

Ministerit Juuso ja Ranne ovat esittäneet tehtävään yhteiskuntatieteiden maisteri Marjo Lindgreniä.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Marjo Lindgrenin 5.10.2023 alkaen, kuitenkin enintään ministereiden Juuso ja Ranne toimikausien ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio_Lindgren *
  2. Yhteenveto_Lindgren *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.