Virkavala VNK/2023/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2023 13.15

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteerin virkavala

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +35 8295160354
Asia
Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (asetuksen 13 §).
Esitys
Valtiosihteeri Marjo Lindgren vannoo virkavalan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen