Toimikunnan asettaminen VNK/2023/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2023 10.00

Valtioneuvoston kanslia

Presidentti Martti Ahtisaaren hautajaisia valmistelevan toimikunnan asettaminen

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +35 8295160354
Asia

Toimikunnan tehtävänä on valmistella edesmenneen presidentti Martti Ahtisaaren valtiollisiin hautajaisiin liittyvä suunnitelma hautajaisohjelmasta ja huolehtia osaltaan asiaan liittyvistä käytännön järjestelyistä. Toimikunnan tulee laatia suunnitelma viivytyksettä.

Puheenjohtaja:
Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri Risto Artjoki, valtioneuvoston kanslia

Varapuheenjohtaja:
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia

Jäsenet:
Kansliapäällikkö Hiski Haukkala, tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin 1. adjutantti, everstiluutnantti Tino Savolainen, tasavallan presidentin kanslia
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Jukka Salovaara, ulkoministeriö
Protokollapäällikkö Mika Koskinen, ulkoministeriö
Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo, Helsingin hiippakunta
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan pääsuntio Petri Oittinen, Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta
Poliisipäällikkö Lasse Aapio, Helsingin poliisi
Pääesikunnan komentopäällikkö, lippueamiraali Tuomas Tiilikainen, Puolustusvoimat
Helsingin varuskunnan päällikkö, eversti Matti Honko, Puolustusvoimat
Senior Manager Minna Kukkonen-Karlander, CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation Taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari, omaisten edustaja

Sihteerinä toimii johtava asiantuntija Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen valtioneuvoston kansliasta.

Esitys
Valtioneuvosto asettaa toimikunnan valmistelemaan presidentti Martti Ahtisaaren hautajaisia
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio