Valtioneuvoston päätös VNK/2023/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Strategisen tutkimuksen teema-alueet vuodelle 2024

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. +358 295 160 366

Asia

Valtioneuvosto päättää strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuosittain. Valtioneuvoston päätöksen perusteella strategisen tutkimuksen neuvosto päättää strategisen tutkimustoiminnan ohjelmarakenteesta ja tutkimushankkeiden valinnasta yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteella sekä vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.

Strateginen tutkimusrahoitus rahoitetaan momentilta 29.40.54. (Strateginen tutkimusrahoitus). Myöntövaltuudeksi vuodelle 2024 on esitetty 55,631 miljoonaa euroa. Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston päättämien teema-alueiden ja painopisteiden mukaisesti kohdentamalla kilpailun kautta strategiseen tutkimukseen, millä tarkoitetaan pitkäjänteistä, ongelmakeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä palvelevaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää strategisen tutkimuksen teema-alueet vuodelle 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.